Metamath Proof Explorer


Theorem omllaw2N

Description: Variation of orthomodular law. Definition of OML law in Kalmbach p. 22. ( pjoml2i analog.) (Contributed by NM, 6-Nov-2011) (New usage is discouraged.)

Ref Expression
Hypotheses omllaw.b
|- B = ( Base ` K )
omllaw.l
|- .<_ = ( le ` K )
omllaw.j
|- .\/ = ( join ` K )
omllaw.m
|- ./\ = ( meet ` K )
omllaw.o
|- ._|_ = ( oc ` K )
Assertion omllaw2N
|- ( ( K e. OML /\ X e. B /\ Y e. B ) -> ( X .<_ Y -> ( X .\/ ( ( ._|_ ` X ) ./\ Y ) ) = Y ) )

Proof

Step Hyp Ref Expression
1 omllaw.b
 |- B = ( Base ` K )
2 omllaw.l
 |- .<_ = ( le ` K )
3 omllaw.j
 |- .\/ = ( join ` K )
4 omllaw.m
 |- ./\ = ( meet ` K )
5 omllaw.o
 |- ._|_ = ( oc ` K )
6 1 2 3 4 5 omllaw
 |- ( ( K e. OML /\ X e. B /\ Y e. B ) -> ( X .<_ Y -> Y = ( X .\/ ( Y ./\ ( ._|_ ` X ) ) ) ) )
7 eqcom
 |- ( ( X .\/ ( ( ._|_ ` X ) ./\ Y ) ) = Y <-> Y = ( X .\/ ( ( ._|_ ` X ) ./\ Y ) ) )
8 omllat
 |- ( K e. OML -> K e. Lat )
9 8 3ad2ant1
 |- ( ( K e. OML /\ X e. B /\ Y e. B ) -> K e. Lat )
10 omlop
 |- ( K e. OML -> K e. OP )
11 1 5 opoccl
 |- ( ( K e. OP /\ X e. B ) -> ( ._|_ ` X ) e. B )
12 10 11 sylan
 |- ( ( K e. OML /\ X e. B ) -> ( ._|_ ` X ) e. B )
13 12 3adant3
 |- ( ( K e. OML /\ X e. B /\ Y e. B ) -> ( ._|_ ` X ) e. B )
14 simp3
 |- ( ( K e. OML /\ X e. B /\ Y e. B ) -> Y e. B )
15 1 4 latmcom
 |- ( ( K e. Lat /\ ( ._|_ ` X ) e. B /\ Y e. B ) -> ( ( ._|_ ` X ) ./\ Y ) = ( Y ./\ ( ._|_ ` X ) ) )
16 9 13 14 15 syl3anc
 |- ( ( K e. OML /\ X e. B /\ Y e. B ) -> ( ( ._|_ ` X ) ./\ Y ) = ( Y ./\ ( ._|_ ` X ) ) )
17 16 oveq2d
 |- ( ( K e. OML /\ X e. B /\ Y e. B ) -> ( X .\/ ( ( ._|_ ` X ) ./\ Y ) ) = ( X .\/ ( Y ./\ ( ._|_ ` X ) ) ) )
18 17 eqeq2d
 |- ( ( K e. OML /\ X e. B /\ Y e. B ) -> ( Y = ( X .\/ ( ( ._|_ ` X ) ./\ Y ) ) <-> Y = ( X .\/ ( Y ./\ ( ._|_ ` X ) ) ) ) )
19 7 18 syl5bb
 |- ( ( K e. OML /\ X e. B /\ Y e. B ) -> ( ( X .\/ ( ( ._|_ ` X ) ./\ Y ) ) = Y <-> Y = ( X .\/ ( Y ./\ ( ._|_ ` X ) ) ) ) )
20 6 19 sylibrd
 |- ( ( K e. OML /\ X e. B /\ Y e. B ) -> ( X .<_ Y -> ( X .\/ ( ( ._|_ ` X ) ./\ Y ) ) = Y ) )