Metamath Proof Explorer


Table of Contents - 10.11. Generalized pre-Hilbert and Hilbert spaces

 1. Definition and basic properties
  1. cphl
  2. cipf
  3. df-phl
  4. df-ipf
  5. isphl
  6. phllvec
  7. phllmod
  8. phlsrng
  9. phllmhm
  10. ipcl
  11. ipcj
  12. iporthcom
  13. ip0l
  14. ip0r
  15. ipeq0
  16. ipdir
  17. ipdi
  18. ip2di
  19. ipsubdir
  20. ipsubdi
  21. ip2subdi
  22. ipass
  23. ipassr
  24. ipassr2
  25. ipffval
  26. ipfval
  27. ipfeq
  28. ipffn
  29. phlipf
  30. ip2eq
  31. isphld
  32. phlpropd
  33. ssipeq
  34. phssipval
  35. phssip
  36. phlssphl
 2. Orthocomplements and closed subspaces
  1. cocv
  2. ccss
  3. cthl
  4. df-ocv
  5. df-css
  6. df-thl
  7. ocvfval
  8. ocvval
  9. elocv
  10. ocvi
  11. ocvss
  12. ocvocv
  13. ocvlss
  14. ocv2ss
  15. ocvin
  16. ocvsscon
  17. ocvlsp
  18. ocv0
  19. ocvz
  20. ocv1
  21. unocv
  22. iunocv
  23. cssval
  24. iscss
  25. cssi
  26. cssss
  27. iscss2
  28. ocvcss
  29. cssincl
  30. css0
  31. css1
  32. csslss
  33. lsmcss
  34. cssmre
  35. mrccss
  36. thlval
  37. thlbas
  38. thlle
  39. thlleval
  40. thloc
 3. Orthogonal projection and orthonormal bases
  1. cpj
  2. chil
  3. cobs
  4. df-pj
  5. df-hil
  6. df-obs
  7. pjfval
  8. pjdm
  9. pjpm
  10. pjfval2
  11. pjval
  12. pjdm2
  13. pjff
  14. pjf
  15. pjf2
  16. pjfo
  17. pjcss
  18. ocvpj
  19. ishil
  20. ishil2
  21. isobs
  22. obsip
  23. obsipid
  24. obsrcl
  25. obsss
  26. obsne0
  27. obsocv
  28. obs2ocv
  29. obselocv
  30. obs2ss
  31. obslbs